Sugjerimet Tuaja

Te nderuar , padyshim që kemi bërë shumë hulumtime, konsultime e kodim, deri në ndërtimin e këtij web aplikacioni.
Mirëpo ne, fundamentalisht besojmë së asgjë nuk mund të ndërtohet në mënyrë perfekte, ngase jetojmë në një botë dinamike me kërkesa e rrethana shumë fluide, varësisht prej xhamisë apo arsyeve tjera rrethanore. Andaj me mirësjelljen më të lartë, duke u nisur nga praktika juaj ditore me xhamitë, ju lutemi që të na ndihmoni me kritikat, sugjerimet apo edhe shtimit të funksioneve shtesë, që JU mendoni se duhet të posedojë Tefteri APP në të ardhmen.
Zoti ju shperbleftë 🙂

Loading